Regijska srečanja mladih raziskovalcev
gorenjskih srednjih in osnovnih ¹ol
Regijska srečanja mladih raziskovalcev
SREDNJIH ©OL > OSNOVNIH ©OL >©C Kranj >
Informacije

Za vodje raziskovalnih aktivov ...

 
O XXII. srečanju
Organizatorji
Vodje razisko. aktivov
Termini
Pozdrav sodelujočim
Ocenjevalne komisije
Ocenjevalni list
Bilten srečanja
 
Raziskovalne naloge
Pogoji in pravila
Oblika in vsebina
Predstavitev
Napotki za izdelavo
Splošni napotki
Izgled, vsebina
Literatura
Primeri nalog
Prijavljene naloge
Oddane naloge
Statisti. pregled nalog
 
Prijava raziskova. nalog
Navodila za prijavo
Prijavnica
   
Pokrovitelji
   
Prej¹nja srečanja
Arhiv srečanj
   
Sredi¹če mladih razisko- valcev Gorenjske
Predstavitev
   


XXII. regijsko srečanje mladih raziskovalcev gorenjskih srednjih ¹ol


 
  ODDANE NALOGE:
 
Izberi področje:
Vsa področja
Izbrano področje:
Ekonomija ali turizem
  (trenutno število prijavljenih nalog:   3 )
 
PODROČJE:

Ekonomija ali turizem

NASLOV NALOGE: Odnos dijakov SESG© do izdelkov Apple
IZVAJALEC: Aida Imamovic, Eva Lotric, Ines Jazbec
ŠOLA: ©C Kranj, Srednja ekonomska, storitvena in gradbena aola
MENTOR: Janez  Cernilec, prof.       

POVZETEK RAZISKOVALNE NALOGE:

Firma Apple ponuja na slovenskem trliacu naslednje izdelke: iPhone, iPode, iPade, Mace, iTunes itd. Ti izdelki so poznani dijakom Srednje ekonomske, storitvene in gradbene aole (SESG©). Do teh izdelkov imajo dijaki dolocen odnos, kajti Applovi izdelki slovijo kot kakovostni, uporabni, popularni in lepo oblikovani. Z anketiranjem dijakov o Applovih izdelkih smo izvedeli veliko zanimivih stvari, npr. dijakom so najbolj vaec iPadi in iPhoni, Applove izdelke poseduje okoli 25 % anketiranih dijakov, Applovi izdelki se jim zdijo dragi itd. V raziskovalni nalogi smo preverili tudi znanje dijakov glede Applovih izdelkov. Izkazali so dobro znanje glede tehnicnih in marketinakih znacilnosti Applovih izdelkov. Nekoliko slabae pa so poznali zgodovino firme Apple. Na koncu naloge pa se je dijakinja odlocala za nakup med 3 modeli iMaca. Z metodo analize koristnosti je izbrala iMaca 27" Quad - core 3,2 Ghz, ker je imel najboljae estetske in tehnicne lastnosti v primerjavi z ostalima dvema modeloma iMaca.
 
   
PODROČJE:

Ekonomija ali turizem

NASLOV NALOGE: Okrepcevalcnica Debela Koautka
IZVAJALEC: Petra Kous, Uraka Kramar, Maja Udovic
ŠOLA: Gimnazija Franceta Preaerna
MENTOR: Polona Macek, prof., Natalija Majes, prof., Marjeta Barbo, prof.  

POVZETEK RAZISKOVALNE NALOGE:

V nalogi bodo dijaki predstavili, kako bi z modernimi tehnikami trlnega komuniciranja med mladimi promovirali ozaveacanje, kako pomembna je zdrava slovenska hrana, ki jo bodo prodajali v okrepcevalnici Debela Koautka. Vedno vec se govori o tem, da je pomembno, da se Slovenci prehranjujemo z lokalno hrano in dijaki bodo predstavili, kako si zamialjajo, da bi pristne slovenske jedi ponujali na nacin, ki ga mladi cenijo: v okrepcevalnicah.
 
   
PODROČJE:

Ekonomija ali turizem

NASLOV NALOGE: Turisticna kmetija Vandrovcek d.o.o.
IZVAJALEC: ®an  Cernoaa, Matjal Mavri Boncelj,  Lara Pinteric
ŠOLA: Gimnazija Franceta Preaerna
MENTOR: Vesna Jenko, prof.       

POVZETEK RAZISKOVALNE NALOGE:

V raziskovalni nalogi lelimo predstaviti kraj, ki slovi po izjemnih naravnih lepotah. Ta kraj je Planina pod Golico, ki je le nekaj kilometrov oddaljena od Jesenic. Vliveli smo se v vlogo podjetnikov, zato bomo ustanovili turisticno kmetijo v gorenjski regiji. S tem projektom lelimo popestriti predvsem kmetijsko-planinski turizem. Preko ankete smo izvedeli, da je povpraaevanje po tej dejavnosti kar precejanje. Naaa storitev bo temeljila na pripravi kmecke hrane na sodoben nacin, hkrati pa bi obiskovalcem lahko predstavili zanimivosti in dejavnosti na Planini pod Golico. Naa namen je, da bi se ljudje po obisku naae kmetije znova in znova vracali in to zaradi pestrosti naae hrane, ponudbe dejavnosti in cudovite narave.
 
   
   
Datum:  
Posodobljeno:
Izdelano: 20.jan.2013
© ŠC Kranj, 1996-2013   webmaster