Regijska srečanja mladih raziskovalcev
gorenjskih srednjih in osnovnih ¹ol
Regijska srečanja mladih raziskovalcev
SREDNJIH ©OL > OSNOVNIH ©OL >©C Kranj >
Informacije

Za vodje raziskovalnih aktivov ...

 
O XXII. srečanju
Organizatorji
Vodje razisko. aktivov
Termini
Pozdrav sodelujočim
Ocenjevalne komisije
Ocenjevalni list
Bilten srečanja
 
Raziskovalne naloge
Pogoji in pravila
Oblika in vsebina
Predstavitev
Napotki za izdelavo
Splošni napotki
Izgled, vsebina
Literatura
Primeri nalog
Prijavljene naloge
Oddane naloge
Statisti. pregled nalog
 
Prijava raziskova. nalog
Navodila za prijavo
Prijavnica
   
Pokrovitelji
   
Prej¹nja srečanja
Arhiv srečanj
   
Sredi¹če mladih razisko- valcev Gorenjske
Predstavitev
   


XXII. regijsko srečanje mladih raziskovalcev gorenjskih srednjih ¹ol


 
  ODDANE NALOGE:
 
Izberi področje:
Vsa področja
Izbrano področje:
Elektrotehnika, elektronika in robotika
  (trenutno število prijavljenih nalog:   2 )
 
PODROČJE:

Elektrotehnika, elektronika in robotika

NASLOV NALOGE: Bluetooth robot
IZVAJALEC: Metod Medja    
ŠOLA: ©C Kranj, Srednja aola za elektrotehniko in racunalniatvo
MENTOR: Tomislav Prislan, prof.       

POVZETEK RAZISKOVALNE NALOGE:

Namen raziskovalne naloge je bil izdelati robota, ki bi ga bilo molno upravljati daljinsko s pomocjo osebnega racunalnika, mobilnega telefona ali kakane druge naprave z zmolnostjo brezlicnega komuniciranja. Za to je bila izbrana Bluetooth tehnologija, saj je robustna, cenovno ugodna ter primerna za komuniciranje na kratke razdalje. Robot ima na sebi modul, na katerega se je molno povezati s katerekoli druge Bluetooth brezlicne naprave. Ko je povezava vzpostavljena ta deluje kot medij komuniciranja serijskega kanala med obema napravama. Iz upravljalne naprave, v naaem primeru racunalnika, lahko tako na robota poailjamo osem bitna sporocila, npr. ASCII kode. Ta jih prejme preko modula in jih poda naprej mikrokrmilniku. Ta te vrednosti prebere in glede na to kaj je prejel primerno upravlja s pritrjenem motorjema.
 
   
PODROČJE:

Elektrotehnika, elektronika in robotika

NASLOV NALOGE: Predelava bencinskega v elektricni Tomos Apn-6
IZVAJALEC: Miha ©tefelin, Imer Osmani, Blal ©krabec
ŠOLA: ©C Kranj, Srednja aola za elektrotehniko in racunalniatvo
MENTOR: Tomislav Prislan, prof.       

POVZETEK RAZISKOVALNE NALOGE:

Cilj raziskovalne naloge je bil predelava bencinskega v elektricni moped. Kot osnovo sva izbrala Tomos apn 6. Odstranila sva bencinski motor in rezervar goriva. Okvir motorja sva morala predelati za elektricni pogon. Motor sva popolnoma obnovila, izbrala sva barvo, ki ustreza barvi naae aole, in sicer oranlno. Elektricni motor je enosmerne napetosti 24V. Napajata ga 2 x 12V akumulatorja. Za krmilnik elektricnega motorja sva razvila lastno vezje, ki deluje na principu PVM regulacije z izhodnimi mocnostimi MOS - FET tranzistorji.
 
   
   
Datum:  
Posodobljeno:
Izdelano: 20.jan.2013
© ŠC Kranj, 1996-2013   webmaster