Regijska srečanja mladih raziskovalcev
gorenjskih srednjih in osnovnih šol
Regijska srečanja mladih raziskovalcev
SREDNJIH ŠOL > OSNOVNIH ŠOL >ŠC Kranj >
Informacije

Za vodje raziskovalnih aktivov ...

 
O XXII. srečanju
Organizatorji
Vodje razisko. aktivov
Termini
Pozdrav sodelujočim
Ocenjevalne komisije
Ocenjevalni list
Bilten srečanja
 
Raziskovalne naloge
Pogoji in pravila
Oblika in vsebina
Predstavitev
Napotki za izdelavo
Splošni napotki
Izgled, vsebina
Literatura
Primeri nalog
Prijavljene naloge
Oddane naloge
Statisti. pregled nalog
 
Prijava raziskova. nalog
Navodila za prijavo
Prijavnica
   
Pokrovitelji
   
Prejšnja srečanja
Arhiv srečanj
   
Središče mladih razisko- valcev Gorenjske
Predstavitev
   


XXII. regijsko srečanje mladih raziskovalcev gorenjskih srednjih šol


 
  ODDANE NALOGE:
 
Izberi področje:
Vsa področja
Izbrano področje:
Psihologija
  (trenutno število prijavljenih nalog:   1 )
 
PODROČJE:

Psihologija

NASLOV NALOGE: Vpliv socio-kulturnih dejavnikov na samopodobo in kognitivno izkrivljanje pri mladostnicah
IZVAJALEC: Grega Rudolf, Maaa Svoljaak  
ŠOLA: Gimnazija Franceta Preaerna
MENTOR: Lojze Dolinar, prof.       

POVZETEK RAZISKOVALNE NALOGE:

Raziskovalna naloga poskuaa ugotoviti v kolikani meri sociokultrni dejavniki vplivajo na samopodobo in kognitivno izkrivljanje pri mladostnicah. Kot sociokulturne dejavnike so bili identificirani igra z Barbiko v otroatvu, k vitkosti orientirano vedenje matere in favoriziranje vitkosti s strani medijev. o samopodobi in samospoatovanju. Analiza rezultatov izpolnjenih vpraaalnikov je pokazala da so se vsa anketirana dekleta v svojem otroatvu vsaj obcasno igrala z Barbiko. Raziskava je poskuaala ugotoviti v kolikani meri pogostost igranja s to igraco vpliva na samopodobo mladostnic. Izracun hi kvadrat je pokazal, da pogostejaa igra z Barbiko v otroatvu zares vpliva na niljo telesno samopodobo anketiranih deklet. Ugotavljala sva tudi povezanost med kognitivnim izkrivljanjem in nekaterimi ostalimi spremenljivkami a se je izkazalo, da obstaja le negativna korelacija med oceno telesnega videza in kognitivnim izkrivljanjem. K vitkosti orientirano vedenje matere se ni pokazalo pomembno povezano niti s samopodobo, niti oceno telesnega videza pa tudi ne z kognitivnim izkrivljanjem. Kulturalni dejavniki so povezani z zmanjaano samopodobo deklet v adolescenci, ne pa s kognitivnim izkrivljanjem. To pa je lahko zadosten razlog za povecano tveganje nastanka prehranjevalnih motenj
 
   
   
Datum:  
Posodobljeno:
Izdelano: 20.jan.2013
© ŠC Kranj, 1996-2013   webmaster