Regijska srečanja mladih raziskovalcev
gorenjskih srednjih in osnovnih šol
Regijska srečanja mladih raziskovalcev
SREDNJIH ŠOL > OSNOVNIH ŠOL >ŠC Kranj >
Informacije

Za vodje raziskovalnih aktivov ...

 
O XXII. srečanju
Organizatorji
Vodje razisko. aktivov
Termini
Pozdrav sodelujočim
Ocenjevalne komisije
Ocenjevalni list
Bilten srečanja
 
Raziskovalne naloge
Pogoji in pravila
Oblika in vsebina
Predstavitev
Napotki za izdelavo
Splošni napotki
Izgled, vsebina
Literatura
Primeri nalog
Prijavljene naloge
Oddane naloge
Statisti. pregled nalog
 
Prijava raziskova. nalog
Navodila za prijavo
Prijavnica
   
Pokrovitelji
   
Prejšnja srečanja
Arhiv srečanj
   
Središče mladih razisko- valcev Gorenjske
Predstavitev
   


XXII. regijsko srečanje mladih raziskovalcev gorenjskih srednjih šol


 
  ODDANE NALOGE:
 
Izberi področje:
Vsa področja
Izbrano področje:
Sociologija
  (trenutno število prijavljenih nalog:   1 )
 
PODROČJE:

Sociologija

NASLOV NALOGE: Odnos slovenske mladine do slovenskih politicnih strank
IZVAJALEC: Sara Rucigaj, Andral Slatnar  
ŠOLA: Gimnazija Kranj
MENTOR: Patricija Veldin, prof.       

POVZETEK RAZISKOVALNE NALOGE:

V raziskovalni nalogi ugotavljava, kakaen pogled imajo danes mladi – najina generacija, ki ima volilno pravico aele kratek cas, a bo kmalu aktivno soustvarjala prihodnost naae drlave – na trenutno stanje v slovenski politiki. So zelo zagreti ali povsem indiferentni do politicnega stanja v drlavi? Za projekt sva se v prvi vrsti odlocila, ker sva opazila, da vecine najinih soaolcev, kljub vse prej kot nezanimivemu stanju na podrocju gospodarstva in politike, pogovori s to tematiko ne zanimajo, po drugi strani pa smo bili v zadnjem casu prica mnolicnim protestom, na katerih so kot prevladujoca drulbena skupina sodelovali predvsem nezadovoljni mladi. Izvedla bova airoko anketo ter se pogovorila z nekaj posamezniki, ki so imeli ae posebej zanimivo mnenje na to temo. Na podlagi rezultatov in z analizo zgodovine politicnega pluralizma na Slovenskem bova poskusila ugotoviti, kaj si povprecen predstavnik najine generacije misli o danaanjem dogajanju v slovenski politiki, in kateri so razlogi za tako staliace. Prav tako bova ugotavljala, kako razmialjajo mladi ''izven povprecja'', ter na koncu skuaala podati objektivno oceno sploane klime med mladimi na podrocju politike.
 
   
   
Datum:  
Posodobljeno:
Izdelano: 20.jan.2013
© ŠC Kranj, 1996-2013   webmaster