Regijska srečanja mladih raziskovalcev
gorenjskih srednjih in osnovnih šol
Regijska srečanja mladih raziskovalcev
SREDNJIH ŠOL > OSNOVNIH ŠOL >ŠC Kranj >
Informacije

Za vodje raziskovalnih aktivov ...

 
O XXII. srečanju
Organizatorji
Vodje razisko. aktivov
Termini
Pozdrav sodelujočim
Ocenjevalne komisije
Ocenjevalni list
Bilten srečanja
 
Raziskovalne naloge
Pogoji in pravila
Oblika in vsebina
Predstavitev
Napotki za izdelavo
Splošni napotki
Izgled, vsebina
Literatura
Primeri nalog
Prijavljene naloge
Oddane naloge
Statisti. pregled nalog
 
Prijava raziskova. nalog
Navodila za prijavo
Prijavnica
   
Pokrovitelji
   
Prejšnja srečanja
Arhiv srečanj
   
Središče mladih razisko- valcev Gorenjske
Predstavitev
   


XXII. regijsko srečanje mladih raziskovalcev gorenjskih srednjih šol


 

ORGANIZACIJSKI ODBOR
 
    KOORDINATOR DELA, KOMISIJE:
    Borut POGAČNIK Šolski center Kranj
    VODJA SREČANJA, KOORDINATOR DELA:
    Temida NOVAK Šolski center Kranj
    KOORDINATOR DELA, INFORMACIJSKA PODPORA IN IZDELAVA PUBLIKACIJ:
    Stanislav JAGODIC Šolski center Kranj
    VODENJE PROGRAMA, MEDIJI:
    Alenka Luštrek Šolski center Kranj
   FOTOGRAFIJA:
    Žiga Kalan Šolski center Kranj
   
  Srečanje bo 10. aprila 2013 ob 14:30 na Šolskem centru Kranj.
 
   
Datum:  
Posodobljeno:
Izdelano: 20.jan.2013
© ŠC Kranj, 1996-2013   webmaster