Regijska srečanja mladih raziskovalcev
gorenjskih srednjih in osnovnih šol
Regijska srečanja mladih raziskovalcev
SREDNJIH ŠOL > OSNOVNIH ŠOL >ŠC Kranj >
Informacije

Za vodje raziskovalnih aktivov ...

 
O XXII. srečanju
Organizatorji
Vodje razisko. aktivov
Termini
Pozdrav sodelujočim
Ocenjevalne komisije
Ocenjevalni list
Bilten srečanja
 
Raziskovalne naloge
Pogoji in pravila
Oblika in vsebina
Predstavitev
Napotki za izdelavo
Splošni napotki
Izgled, vsebina
Literatura
Primeri nalog
Prijavljene naloge
Oddane naloge
Statisti. pregled nalog
 
Prijava raziskova. nalog
Navodila za prijavo
Prijavnica
   
Pokrovitelji
   
Prejšnja srečanja
Arhiv srečanj
   
Središče mladih razisko- valcev Gorenjske
Predstavitev
   


XXII. regijsko srečanje mladih raziskovalcev gorenjskih srednjih šol


 
  PRIJAVLJENE NALOGE:
 
Izberi področje:
Vsa področja
Izbrano področje:
Fizika ali astronomija
  (trenutno število prijavljenih nalog:   1 )
 
PODROČJE:

Fizika ali astronomija

NASLOV NALOGE: Vpliv Greenovega elasticnega polja na nastajanje struktur prstnega odtisa v kristalih
IZVAJALEC: Rok Oblak, Simon Udir, Vid Žepic
ŠOLA: Gimnazija Kranj
MENTOR: dr. Jure Žalohar,        

POVZETEK RAZISKOVALNE NALOGE:

V raziskovalni nalogi podajamo rezultate novih mikroskopskih in fotomikrograficnih preiskav kremenovih kristalov. Mnogi kristali vsebujejo zanimive tekocinske vkljucke, ki so razporejeni v t.i. strukture prstnih odtisov oziroma »fingerprint patterns«. V dosedanji strokovni literaturi nastanek teh struktur ni zadovoljivo pojasnjen. Obstajajo atevilni teoreticni modeli, ki temeljijo na zakonih termodinamike, elasticnosti in difuzije. Naaa mikroskopska opazovanja so nakazala molnost, da na strukturo prstnih odtisov vplivajo tudi Greenova elasticna polja. Relevantnost te hipoteze smo preverili v tej raziskovalni nalogi. V prvem delu besedila navajamo nekaj osnovnih podatkov o mineralnih vkljuckih, ae posebej o tekocinskih vkljuckih. V drugem delu opisujemo kvalitativne rezultate naaih fotomikrografskih analiz. Pri tem se opiramo na linearno elasticno teorijo tekocinskih vkljuckov ali LEFIM (Linear Elastic Fluid Inclusion Mechanics), ki jo je leta 1957 predstavil Eshelby. Moderno formalizirano sintakso pa najdemo v Udias (1999). Ta teorija napove, da na koncno konfiguracijo strukture prstnega odtisa vpliva zlasti povrainska energija tekocine, ki je ujeta v kristal. Po tej hipotezi kristal namrec iace takano konfiguracijo, kjer je povrainska energija minimalna. V tretjem delu besedila to hipotezo natancno preverjamo. Ugotoviti lelimo pogoje, pri katerih v kasnejaih fazah nastajanja strukture prstnega odtisa povrainska energija tekocine, ujete v kristal, dejansko pada. V nadaljnem koraku analiziramo enega izmed najzanimivejaih in najbolj pravilnih primerov strukture prstnih odtisov, ki pokale, kateri od teoreticnih modelov se najbolj ujema z opazovanji.
 
   
   
Datum:  
Posodobljeno:
Izdelano: 20.jan.2013
© ŠC Kranj, 1996-2013   webmaster