Regijska srečanja mladih raziskovalcev
gorenjskih srednjih in osnovnih šol
Regijska srečanja mladih raziskovalcev
SREDNJIH ŠOL > OSNOVNIH ŠOL >ŠC Kranj >
Informacije

Za vodje raziskovalnih aktivov ...

 
O XXII. srečanju
Organizatorji
Vodje razisko. aktivov
Termini
Pozdrav sodelujočim
Ocenjevalne komisije
Ocenjevalni list
Bilten srečanja
 
Raziskovalne naloge
Pogoji in pravila
Oblika in vsebina
Predstavitev
Napotki za izdelavo
Splošni napotki
Izgled, vsebina
Literatura
Primeri nalog
Prijavljene naloge
Oddane naloge
Statisti. pregled nalog
 
Prijava raziskova. nalog
Navodila za prijavo
Prijavnica
   
Pokrovitelji
   
Prejšnja srečanja
Arhiv srečanj
   
Središče mladih razisko- valcev Gorenjske
Predstavitev
   


XXII. regijsko srečanje mladih raziskovalcev gorenjskih srednjih šol


 
  PRIJAVLJENE NALOGE:
 
Izberi področje:
Vsa področja
Izbrano področje:
Medicina
  (trenutno število prijavljenih nalog:   1 )
 
PODROČJE:

Medicina

NASLOV NALOGE: Poakodbe pri dijakih aportnikih na Gimnaziji Jesenice
IZVAJALEC: Barbara Mlinarec Kristjan Markovc Eva Pavlic
ŠOLA: Gimnazija Jesenice
MENTOR: Irena  Oblak, prof., Bojana Martincic, prof.    

POVZETEK RAZISKOVALNE NALOGE:

Raziskovalne naloge z naslovom Poakodbe pri dijakih aportnikih na Gimnaziji Jesenice smo se lotili z namenom, da ugotovimo, pri katerih dijakih in aportih se pojavi najvec poakodb, kakane vrste so te poakodbe in, ali dijaki vedo, kako se preventivno zavarujejo pred njimi. V teoreticnem delu smo opisali nekaj poakodb, njihove simptome in mehanizme. Napravili smo anketo med dijaki Gimnazije Jesenice, ki imajo status aportnika. Predpostavljali smo, da je pogostost poakodb v pozitivni korelaciji s kolicino treningov in leti treniranja, da se vecina aportnikov poakoduje na tekmi oziroma treningu in da so dijaki osveaceni o molnostih preventive in fizioterapije. Namen raziskovalne naloge je bil tudi, da ugotovimo, katera je najpogostejaa poakodba, in ce se zgodi vec poakodb pri kolektivnih ali individualnih aportih, med tekmo ali med treningi oziroma v prostem casu. Predvsem pa nas je zanimalo, ce je tudi v bodoce nujno osveacanje in izvajanje preventivne vadbe pri urah aportne vzgoje, hkrati pa, da bodo imeli dijaki aportniki ae naprej molnost fizioterapevtskega svetovanja preko Gimnazije Jesenice.
 
   
   
Datum:  
Posodobljeno:
Izdelano: 20.jan.2013
© ŠC Kranj, 1996-2013   webmaster