Regijska srečanja mladih raziskovalcev
gorenjskih srednjih in osnovnih šol
Regijska srečanja mladih raziskovalcev
SREDNJIH ŠOL > OSNOVNIH ŠOL >ŠC Kranj >
Informacije

Za vodje raziskovalnih aktivov ...

 
O XXII. srečanju
Organizatorji
Vodje razisko. aktivov
Termini
Pozdrav sodelujočim
Ocenjevalne komisije
Ocenjevalni list
Bilten srečanja
 
Raziskovalne naloge
Pogoji in pravila
Oblika in vsebina
Predstavitev
Napotki za izdelavo
Splošni napotki
Izgled, vsebina
Literatura
Primeri nalog
Prijavljene naloge
Oddane naloge
Statisti. pregled nalog
 
Prijava raziskova. nalog
Navodila za prijavo
Prijavnica
   
Pokrovitelji
   
Prejšnja srečanja
Arhiv srečanj
   
Središče mladih razisko- valcev Gorenjske
Predstavitev
   


XXII. regijsko srečanje mladih raziskovalcev gorenjskih srednjih šol


 
  PRIJAVLJENE NALOGE:
 
Izberi področje:
Vsa področja
Izbrano področje:
Zgodovina in umetnostna zgodovina
  (trenutno število prijavljenih nalog:   1 )
 
PODROČJE:

Zgodovina in umetnostna zgodovina

NASLOV NALOGE: Univerzalnost makiavelisticnih mehanizmov
IZVAJALEC: Vid Žepic    
ŠOLA: Gimnazija Kranj
MENTOR: Patricija Veldin, prof., Janez Ciperle, prof.     

POVZETEK RAZISKOVALNE NALOGE:

Letoanje leto mineva petsto let od nastanka dela Vladar oz. Il Principe, enega najpomembnejaih evropskih politicnih del. V raziskovalni nalogi sem lelel ovrednotiti tezo Niccola Machiavellija, avtorja znamenitega dela iz 16. stoletja, o univerzalnih mehanizmih uspeanega vladanja in ohranjanja oblasti. Najprej sem iz dela izluacil Machiavellijeve mehanizme, nato pa ugotavljal ali je neupoatevanje le-teh v preteklosti le koga stalo izgube oblasti. Da bi lahko potrdil ali ovrgel Machiavellijevo tezo, sem analiziral tudi sodobno prisotnost idej italijanskega humanista v oceh slovenske mladine.
 
   
   
Datum:  
Posodobljeno:
Izdelano: 20.jan.2013
© ŠC Kranj, 1996-2013   webmaster