Regijska srečanja mladih raziskovalcev
gorenjskih srednjih in osnovnih šol
Regijska srečanja mladih raziskovalcev
SREDNJIH ŠOL > OSNOVNIH ŠOL >ŠC Kranj >
Informacije

Za vodje raziskovalnih aktivov ...

 
O XXII. srečanju
Organizatorji
Vodje razisko. aktivov
Termini
Pozdrav sodelujočim
Ocenjevalne komisije
Ocenjevalni list
Bilten srečanja
 
Raziskovalne naloge
Pogoji in pravila
Oblika in vsebina
Predstavitev
Napotki za izdelavo
Splošni napotki
Izgled, vsebina
Literatura
Primeri nalog
Prijavljene naloge
Oddane naloge
Statisti. pregled nalog
 
Prijava raziskova. nalog
Navodila za prijavo
Prijavnica
   
Pokrovitelji
   
Prejšnja srečanja
Arhiv srečanj
   
Središče mladih razisko- valcev Gorenjske
Predstavitev
   


XXII. regijsko srečanje mladih raziskovalcev gorenjskih srednjih šol


 

Pomembna navodila za prijavo raziskovalne naloge:
 
Določite dokončen naslov naloge in ga kasneje ne spreminjajte!
Področje naj določijo mentorji glede na vsebino naloge in ne kot ime predmeta, katerega poučujejo;
Število dijakov - avtorjev je omejeno (največ trije), omejitev postavlja ZOTKS za državna srečanja;
V kratkem povzetku naloge kar najbolje predstavite vsebino naloge;
Podatki iz te prijave bodo uporabljeni v Biltenu XXII.srečanja, katerega pripravi ŠC Kranj;
Za avtorstvo naloge je odgovoren mentor;
Prijavo je potrebno oddati do sobote 27. marca 2013;
Prijavnica se nahaja na http://raziskov.tsckr.si/2013/22ss/prijavnica.asp;
   
   
Datum:  
Posodobljeno:
Izdelano: 20.jan.2013
© ŠC Kranj, 1996-2013   webmaster