Regijska srečanja mladih raziskovalcev
gorenjskih srednjih in osnovnih ¹ol
Regijska srečanja mladih raziskovalcev
SREDNJIH ©OL > OSNOVNIH ©OL >©C Kranj >
Informacije

Za vodje raziskovalnih aktivov ...

 
O XXII. srečanju
Organizatorji
Vodje razisko. aktivov
Termini
Pozdrav sodelujočim
Ocenjevalne komisije
Ocenjevalni list
Bilten srečanja
 
Raziskovalne naloge
Pogoji in pravila
Oblika in vsebina
Predstavitev
Napotki za izdelavo
Splošni napotki
Izgled, vsebina
Literatura
Primeri nalog
Prijavljene naloge
Oddane naloge
Statisti. pregled nalog
 
Prijava raziskova. nalog
Navodila za prijavo
Prijavnica
   
Pokrovitelji
   
Prej¹nja srečanja
Arhiv srečanj
   
Sredi¹če mladih razisko- valcev Gorenjske
Predstavitev
   


XXII. regijsko srečanje mladih raziskovalcev gorenjskih srednjih ¹ol


 
  REZULTATI PO PODROČJIH:
   
  Področje: Biologija
 
 

1.

NASLOV NALOGE:
Inhibitorno delovanje Pepsi na delecijske mutante kvasovke Saccharomyces cerevisiae

IZVAJALEC:

Gaaper ®un    
ŠOLA:
Gimnazija Kranj
MENTOR:
izr. prof. dr. Uroa Petrovic,  Marija ©tremfelj, prof.     
   
POVZETEK RAZISKOVALNE NALOGE:
Kokakola zagotovo sodi med globalno najbolj priljubljeno pijaco, saj je v svoji preko stoletni zgodovini osvojila vse generacije sveta, dolivela mnoge izpeljave in ponaredke. Bleaceco pravljico iz casa prohibicije je zaradi pretiranega ulivanja v doloceni meri razblinila njena akodljivost na zdravje, saj se dandanaanji kale vse vec bolezni kot posledica nezdravega livljenja. Cetudi so si mnogi edini o njeni akodljivosti, pa gre v resnici za precej bolj kompleksen problem, saj taka pijaca vsebuje kar precejanje atevilo substanc, ki skupaj tvorijo dolocen zaviralni ucinek na tarcne celice v telesu. Dolocena snov namrec vpliva na proizvode celic−proteine, ki so doloceni z genskim zapisom, ti proteini pa imajo tocno doloceno funkcijo v celici in v celotnem organizmu. Preveriti je bilo torej potrebno vpliv kokakole na gene, to pa mi je omogocila metoda kemo-genomske analize, pri kateri se kot modelni organizem uporablja kvasovko Saccharomyces cerevisiae, enega najbolj raziskanih livih bitij, v pomoc pa so mi bili tudi rezultati kemijske analize kokakol. Ustvarili so zbirko vseh njenih delecijskih mutant, torej sevov s sistematicno izbitim enim neesencialnim genom, kar skupno predstavlja okrog 4800 kultur, na katerih sem testiral Pepsi. Pri analizi sem upoateval relativni prirast dolocene mutante z relativnim prirastom naravnega tipa kvasovke, iz cesar je moc sklepati na negativni vpliv kokakole na livljenjske procese, saj poznamo identifikacijo in funkcijo izbitega gena, zaradi katerega kultura ni mogla aktivirati obrambnih mehanizmov proti prisotni Pepsi. Kvasovka pa je evkariont, torej so si mnogi celicni procesi v njej podobni s procesi v cloveakih celicah in je aplikacija rezultatov kemo-genomskega testa na cloveka v veliki meri mogoca.

2.

NASLOV NALOGE:
Antibakterijski ucinek kofeina in teofilina na gram negativno bakterijo Escherichia coli

IZVAJALEC:

Julija Rlianik, Zala Markelj, Tinkara Vozel
ŠOLA:
Gimnazija Jesenice
MENTOR:
doc. dr. Gregor Guncar,  Katarina Trontelj, prof.     
   
POVZETEK RAZISKOVALNE NALOGE:
Kofein in teofilin sta naravni rastlinski substanci, ki vplivata na cloveaki organizem. Znani so njuni sistemski ucinki na cloveaki organizem in nekateri ucinki na posamezne celice cloveakega organizma. Da bi razairili naae znanje o ucinku teofilina in kofeina na mikroorganizme, smo naredili raziskavo, pri kateri so nas zanimali predvsem bakteriostaticni ucinki teh dveh snovi. Za eksperiment smo uporabili kulturo bakterij Escherichia coli DH5α. Tekocemu mediju z bakterijsko kulturo smo dodajali razlicne koncentracije teofilina in kofeina. Poizkus smo izpeljali v treh serijah v tekocem in treh serijah v trden mediju. Naae ugotovitve so pokazale, da imata tako kofein kot teofilin bakteriostaticne ucinke. Pri primerjavi rezultatov, ki smo jih dobili pri enakih koncentracijah kofeina in teofilina, se je pokazalo, da je kofein ucinkovitejai, saj je pri 0.500% in 0.333% koncentraciji teofilin ucinkovito zmanjaal bakterijsko kulturo, medtem ko je kofein pri enakih koncentracijah pobil vse bakterije v kulturi. Ugotovitve bi lahko bile osnova za nadaljnje raziskovalno delo na podrocju razvoja zdravil proti bakterijskim okulbam.

   
   
Datum:  
Posodobljeno:
Izdelano: 20.jan.2013
© ŠC Kranj, 1996-2013   webmaster