Regijska srečanja mladih raziskovalcev
gorenjskih srednjih in osnovnih šol
Regijska srečanja mladih raziskovalcev
SREDNJIH ŠOL > OSNOVNIH ŠOL >ŠC Kranj >
Informacije

Za vodje raziskovalnih aktivov ...

 
O XXII. srečanju
Organizatorji
Vodje razisko. aktivov
Termini
Pozdrav sodelujočim
Ocenjevalne komisije
Ocenjevalni list
Bilten srečanja
 
Raziskovalne naloge
Pogoji in pravila
Oblika in vsebina
Predstavitev
Napotki za izdelavo
Splošni napotki
Izgled, vsebina
Literatura
Primeri nalog
Prijavljene naloge
Oddane naloge
Statisti. pregled nalog
 
Prijava raziskova. nalog
Navodila za prijavo
Prijavnica
   
Pokrovitelji
   
Prejšnja srečanja
Arhiv srečanj
   
Središče mladih razisko- valcev Gorenjske
Predstavitev
   


XXII. regijsko srečanje mladih raziskovalcev gorenjskih srednjih šol


Število nalog po področjih:
 
Področje
Število nalog 
Ekonomija ali turizem
3
Racunalniatvo ali telekomunikacije
3
Biologija
2
Elektrotehnika, elektronika in robotika
2
Ekologija z varstvom okolja
1
Fizika ali astronomija
1
Gradbeniatvo ali arhitektura
1
Interdisciplinarna podrocja
1
Medicina
1
Psihologija
1
Sociologija
1
Zgodovina in umetnostna zgodovina
1
Skupno število nalog:
18
 
 
Število nalog po področjih
 
Datum:  
Posodobljeno:
Izdelano: 20.jan.2013
© ŠC Kranj, 1996-2013   webmaster