Regijska srečanja mladih raziskovalcev
gorenjskih srednjih in osnovnih šol
Regijska srečanja mladih raziskovalcev
SREDNJIH ŠOL > OSNOVNIH ŠOL >ŠC Kranj >
Informacije

Za vodje raziskovalnih aktivov ...

 
O XXII. srečanju
Organizatorji
Vodje razisko. aktivov
Termini
Pozdrav sodelujočim
Ocenjevalne komisije
Ocenjevalni list
Bilten srečanja
 
Raziskovalne naloge
Pogoji in pravila
Oblika in vsebina
Predstavitev
Napotki za izdelavo
Splošni napotki
Izgled, vsebina
Literatura
Primeri nalog
Prijavljene naloge
Oddane naloge
Statisti. pregled nalog
 
Prijava raziskova. nalog
Navodila za prijavo
Prijavnica
   
Pokrovitelji
   
Prejšnja srečanja
Arhiv srečanj
   
Središče mladih razisko- valcev Gorenjske
Predstavitev
   


XXII. regijsko srečanje mladih raziskovalcev gorenjskih srednjih šol


Seznam vodij aktivov po šplah:
 
   ŠOLA    Ime Priimek
  Biotehniški center Naklo Andraž KALAMAR
  Ekonomska gimnazija in srednja šola Radovljica Bogdana ČEBULJ
  Gimnazija Franceta Prešerna Vesna JENKO
  Gimnazija Jesenice Katarina TRONTELJ
  Gimnazija Kranj Jure ŽALOHAR
  Gimnazija Škofja Loka Sonja GARTNER
  Srednja gostinska in turistična šola Radovljica Mojca VERGELJ
  Srednja šola Jesenice Silvana GASAR
  Šolski center Kranj, Srednja šola za elektrotehniko in računalništvo Temida NOVAK
  Šolski center Kranj, Srednja ekonomska, storitvena in gradbena šola Ljubomira JAZBEC
  Šolski center Škofja Loka, Srednja šola za lesarstvo Marija STANOVNIK
  Šolski center Škofja Loka, Srednja šola za strojništvo Robert DEŽELAK
 
Datum:  
Posodobljeno:
Izdelano: 20.jan.2013
© ŠC Kranj, 1996-2013   webmaster